CAGEAD Intermed - Agentie Imobiliara

Dezvoltatori cu priză la... tribunal

Categorie: Noutati imobiliare
Aceasta listare a fost vizualizata de 1474 ori
Tip Stire:: Stire imobiliara

An stire: 2011
Descriere detaliata: În loc să stea în locuinţa pe care sperau să o aibă deja, mulţi cumpărători păgubiţi aflaţi în război cu developerii stau mai mult prin sălile de judecată.
Dezvoltatorii de proiecte în­târ­ziate cu anii sau pur şi simplu abandonate sunt tot mai des daţi în judecată de clienţi care speră să recupereze cândva măcar o parte din banii daţi pe apartamentele pro­mise. Pe de altă parte, şi dezvoltatorii îi execută silit pe cei care nu mai pot plăti restul de bani la care s-au angajat prin antecontracte.
Numărul dosarelor de la tribunale în care dezvoltatorii de apar­ta­mente din perioada de boom imobi­liar se războiesc cu foştii potenţiali cumpărători este în continuă creşte­re. Cele mai multe dintre acestea au drept obiect rezilierea contrac­te­lor sau executările silite. La acestea se adaugă dosarele de insolvenţă ale dezvoltatorilor şi uneori procese de înşelăciune. Ter­me­nele acestor dosare - dintre ca­re unele au început prin 2007 - se prelungesc frecvent până spre finele anului în curs sau până în 2012.
Vom da în continuare câteva exemple de dezvoltatori rezidenţiali pentru care prezenţa în sălile de judecată aproape că a devenit principalul obiect de activitate.
Elgi Com
Pe numele acestui dezvoltator există zeci de dosare cu rezoluţiune contract sau somaţii de plată. De a­se­menea, mai mulţi creditori au so­licitat şi obţinut intrarea dezvol­ta­to­rului în insolvenţă. Mai mult decât atât, administratorul judiciar a propus intrarea dezvoltatorului di­­rect în faliment. Deşi developerul a fost notificat, administratorul ju­diciar nu a intrat în posesia actelor societăţii, iar administratorul statutar nu a putut fi găsit. În plus, societa­tea nu a depus la dosarul cauzei şi nu a comunicat nici administrato­ru­lui judiciar actele pre­văzute de lege.
Acest dezvoltator, împreună cu SC Escape B 25, au promis în anul 2007 construirea a trei proiecte imobiliare, în Valea Lungă nr. 49, Valea Doftanei nr. 47-51 şi Valea Cri­co­vului. Toate acestea sunt situate în apropierea cartierului Drumul Taberei. Dezvoltatorii au încasat avansuri din valoarea apartamen­telor care ar fi trebuit să fie gata la sfârşitul anului 2008 şi date în folo­sin­ţă la cheie cel târziu în ianuarie 2009. Proiectul din Valea Crico­vu­lui nu a fost niciodată demarat. Ce­le­lalte două proiecte sunt abia acum finalizate, dar nu e sigur că în beneficiul celor care le-au fi­nan­ţat prin avansurile plătite. Asta pentru că există un dosar de executare silită lansat de cesionari de creanţe asupra dezvoltatorilor. Drept urmare, cumpărătorii de bu­nă credinţă nu ştiu dacă vor intra în posesia apartamentelor, pentru care unii au plătit avansuri de până la 75% din valoare.
Asmita
Pentru dezvoltatorul celor şap­­te turnuri înalte din zona lacului Văcăreşti, cea mai ame­nin­ţă­toare problemă pare a fi cu cons­tructo­rul Strabag, care pre­tin­de mari sume de bani pentru lucră­rile efectuate, dar şi pena­li­tăţi de întâr­zie­re. Chiar dacă pre­darea apar­ta­men­telor a început cu ani de întâr­ziere, puţini clienţi au ales să re­nun­ţe la apartamen­tele contracta­te, solici­tând rezilie­rea contracte­lor. Ca urmare a problemelor din jus­tiţie, viitorii loca­tari plătesc şi acum rate mari la bancă şi chirii, în aş­tep­tarea amânatei intrări în po­sesie. Asta după ce pentru mulţi dintre cumpărători intrarea în po­se­sie trebuia să se facă încă din ur­mă cu trei ani. Cele şapte blocuri ale As­mita au fost concepute în două faze. Prima cu turnurile T5, T6, T7, cu un total de 327 apartamen­te, şi a doua cu turnurile T1, T2, T3 şi T4, cu un total de 438 apartamente. Majo­ritatea celor pes­te 750 de apartamente sunt în con­tinuare nelocuite.
Edis Serv
În cazul a doi dezvoltatori care au luat bani de la clienţi pentru apartamente într-un bloc de lângă Parcul Cişmigiu, tribunalul a decis trimiterea la închisoare, cu drept de apel. Obiectul dosarului a fost înşelăciunea. Este vorba despre Cristina Frangulea şi Adrian Sforaru, care au ridicat prin firma Edis Serv un bloc lângă Cişmigiu. Cei doi au fost obligaţi la plata sumelor de avans, iar asupra apartamentelor s-a aplicat sechestru asigurator până la valoarea integrală a datoriei şi s-au anulat mai multe antecontracte de vânzare-cumpărare. În prezent, firma este în insolvenţă. Din comitetul creditorilor firmei fac parte şi Piraeus Bank, sucursala din Londra, şi Asociaţia Medicilor de Familie. Sucursala Londra, prin mandatar Piraeus Bank România SA, are aproape 70% din cuantumul masei credale. Până se rezolvă problema recuperării banilor, administratorilor judiciari nu le rămâne decât să vegheze la conservarea şi evitarea degradării imobilului din strada Ionel Perlea.
Hercesa
Spaniolii de la Hercesa au avut în ultima perioadă peste 20 de dosare la tribunal. În câte­va dintre aceste dosare, cei care au dat avansuri pentru apartamente, dar nu au dus la bun sfârşit contractul au fost executaţi silit irevocabil. În alte dosare, cumpărătorii au cerut rezilierea contractului. Dezvol­ta­torul a ridicat un ansamblu de locuinţe în zona bulevardului Basarabia din Capitală, însă nu toate blo­curile promise au fost finalizate conform planului iniţial. Prin­ci­palele pro­bleme ale celor ajunşi în justi­ţie în această si­tua­ţie este fie că nu mai plătesc apartamentele la preţurile cerute de spanioli, fie că apartamentele au fost fi­nalizate cu întârzieri. În cele mai multe cazuri, pentru recuperarea avansurilor date dez­vol­tatorului, cumpărătorii încă se mai judecă.
Euro Habitat
Dezvoltatorul ansamblului ne­fi­nalizat din zona Colentina are o listă cu aproximativ 800 de creditori. După datoriile la bancă ale de­vel­o­perului Euro Habitat, cel mai mult au de recuperat de la Pla­­no­ra­ma cei de la fondul norvegian de in­vestiţii Ro­mania In­vest. Aceştia au cumpărat întreg blo­cul T2 din cadrul proiectului, având o creanţă de 12 mi­­lioane de euro. Dez­vol­tato­rul a in­trat în in­solven­ţă la sfâr­şitul lunii iu­nie a anului trecut. Pla­no­rama are prevăzute pa­tru blo­curi, T3 este a­proape ga­ta, T4 e la roşu, T1 are sche­letul ri­dicat, iar T2 este la stadiul de groa­pă. An­samblul si­tuat aproape de Gara Obor este a­mânat de patru ani la predare şi nimeni nu este sigur când se va fi­naliza. Până una-alta, sute de clien­ţi care au plă­tit tot a­par­tamentul sau mare parte din valoarea de acum pa­tru ani aş­teap­tă să intre în po­sesie. Foarte mulţi au intentat procese companiei dezvoltatoare.


Adauga la favorite
Versiune pentru imprimanta


Informatii agent

Adaugata de: Cagead Intermed | Contact Agent
Telefon: 021.335.88.01 | Mobil: 0744.374.444 | Fax: 021.335.88.27
Adresa webhttp://www.cagead.ro
Detalii: n/a
 


         
 
Sponsor: Cagead   Intermed - Agentie Imobiliara Agentii Imobiliare

 Director Web Romania - Hit10.ro - Adauga si siteul tau